Hava Tankı Periyodik Kontrolü

Hava Tankları, yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.

Hava Tankları periyodik kontrolleri yetkili Makine Mühendislerimiz  tarafından yapılmakta ve uygunluk sağlanması halinde ekipmanın güvenle çalıştığını ve kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair rapor verilmektedir.
Tarafımızca verilen raporlar, ÇSGB denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.