Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolü 

Periyodik kontroller etkin bir koruyucu mühendislik hizmeti olduğu gibi işçi sağlığı ve güvenliği açısından da ihtiyaç duyulan bir kontrol önlemi olarak karşımıza çıkar. Kazan daireleri işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi gereken alanların başında gelmektedir.

Kazan dairelerinin muayeneleri ile baca uygunluk muayeneleri ilgili yönetmelik ve standart şartlarına göre gerçekleştirilmektedir. Bu alanda yetkin muayene uzmanı tarafından gerçekleştirilen muayenelerde tespit edilen uygunsuzluklar raporlanarak ilgili firmaya iletilmektedir.

İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde periyodik kontrollerin yetkin kuruluşlar tarafından yaptırılması talep edilmektedir. (… Kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak… v.b)

Dünyanın her yerinde yetkinlik ve yeterlilik kriterleri akreditasyon ile eş anlamlı kabul edilmektedir. Her hangi bir konuda akredite olmak o konuyla ilgili yetkinliğinizi ortaya koyar. Ünisert  olarak kazan dairesi ilgili standart ve yönetmeliklere göre uzman muayene personeli ile gerçekleştirmekte ve uluslar arası geçerliliği olan raporlar ile sonuçlandırmaktadır.