Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü 

Kızgın Yağ  Kazanları   yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.

Sıcak Su  Kazanları periyodik kontrolleri yetkili Makine Mühendislerimiz  tarafından yapılmakta ve uygunluk sağlanması halinde ekipmanın güvenle çalıştığını ve kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair rapor verilmektedir.
Tarafımızca verilen raporlar, ÇSGB denetçileri başta olmak üzere iç denetçiler  tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.