Liftler 

Oto servislerinde kaldırma  ekipmanı olarak kullanılan vidalı  liftler pistonlu liftler, Yükleme rampaları, manlift v.b. kaldırma ve iletme ekipmanlarının  periyodik kontrelleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği   , kontrol periyodu  standartlarda belirtilmedi ise yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.

Bu periyodik kontrolleri yetkili Makine Mühendislerimiz  tarafından yapılmakta ve uygunluk sağlanması halinde ekipmanın güvenle çalıştığını ve kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair rapor verilmektedir.
Tarafımızca verilen raporlar, ÇSGB denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.

İşçi sağlığı ve güvenliği Kanununa ilişkin ili yönetmeliklerde periyodik kontrollerin yetkin kuruluşlar tarafından yaptırılması talep edilmektedir. (… Kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak… v.b)

Dünyanın her yerinde yetkinlik ve yeterlilik kriterleri akreditasyon ile eş anlamlı kabul edilmektedir. Her hangi bir konuda akredite olmak o konuyla ilgili yetkinliğinizi ortaya koyar. Ünisert  olarak kazan dairesi ilgili standart ve yönetmeliklere göre uzman muayene personeli ile gerçekleştirmekte ve uluslar arası geçerliliği olan raporlar ile sonuçlandırmaktadır.