Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

​​​​​​İş güvenliğinin sağlanması açısından iş yerlerinde kullanılan cihazların periyodik bakım ve kontrollerinin yapılıyor olması gerekir. Cihaz kontrolleri olası kazaların önüne geçmek adına oldukça önemli oluyor. Unisert bu kontrollerin yapılmasından ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin yetkisiyle raporlanmasından sorumludur. Mühendislik ve laboratuar alanlarında kontroller yapılıyor.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

İş yerlerinde kullanılan cihazlar kazaya oldukça müsaittir. Kazanlar devrilmesi, elektrik kaçaklarının olması sonucu yangınlar çıkması, asansörlerin halatlarının kopması gibi sayısız kaza meydana gelebilir. Bütün bu kazaların önüne geçmek adına öncesinde eğitim ile korumak mümkün oluyor. Patlama gibi bir kaza olmaması için hangi tedbirlerin alınması hayatlar kurtaracaktır.

Eğitimin Amacı: 30 Nisan 2013 ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’in Madde 9 ve 10 Ek-‘’ 2.8 Maddesine göre “Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.” Denilmektedir. Bu eğitim ile patlayıcı ortamları sınıflandırabilecek ve patlamadan korunma dokümanı hazırlayabileceksiniz.

KATILIMCI SAYISI: 10 Kişidir

EĞİTİM SÜRESİ: 2 Gün

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI (HESAPLAMALI)  EĞİTİM PROGRAMI

 1) ATEX ne demek?

  • 94/9/EC ve 99/92/EC Yönergeleri- ATEX Direktifleri
  • Atex Standartları
  • a) TS EN 60079-10-1 : 2009-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması- Patlayıcı Gaz Atmosferler
  • b) TS EN 60079-10-2 : 2009-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması-Yanıcı Toz Atmosferler
  • Ülkemizdeki Atex Yönetmelikleri
  • a) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 • b)Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik

2) GENEL YANGIN BİLGİLERİ

 • Detenasyon, Deflagrasyon, Bleve, Backdraft, Flashback nedir?

3) SIVI BUHARI VE GAZ PATLAMA MEKANİZMALARI

 • Parlama Noktası, Özgül Ağırlık, Genleşme Katsayısı, Alt ve Üst Limitleri, Kendiliğinden Tutuşma, Buharlaşama

4) PATLAMA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

  • Ortamda Yanıcı Madde Var mı?
  • Havadaki Dağılım Patlamaya Yol Açabilir mi?
  • Patlayıcı Ortam Nerelerde Oluşabilir?
 • Tehlikeli Patlayıcı Ortam Oluşması Mümkün mü?

5) TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI

  • Gazlar ve Tozlar için Tehlikeli Bölgeler
  • Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır ?
  • Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılmasında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika Görüşü
 • “Explosion Proof” ile “Explosion Protected” arasındaki farklar

6) EN 60079-10-1 : 2015-TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI PATLAYICI GAZ ATMOSFERLER STANDARDI UYGULAMALARI

  • Boşalma hızı nedir? Boşalma Kaynakları, Sürekli, Ana ve Tali Boşalma Derecesi Veren Kaynaklar,
   Kısıtlanan ve Kısıtlanmayan Gazlara ait Boşalma Hızı Hesaplamaları
  • Mutlak Basınç,Efektif Basınç,Mutlak Sıcaklık nedir?
  • Havalandırma nasıl değerlendirilir? Asgari Havalandırma Akış Hızı , Tehlikeli Bölge Hacmi ,
   Havalandırma Dereceleri (iyi, Orta, Kötü), Kalıcılık Süresi , Hava Değişim Sayısı Hesaplamaları
  • Bölge Tayini nasıl yapılır? Bölge Tayini ( Bölge  0, Bölge 1, Bölge 2 ) Tehlikeli Alan Boyutu ( r ),
   Bölge İşaretlemeleri
  • EN 60079 – 10-1:2015 Yanıcı Sıvı Ve Gazlar Bölge  hesaplanması
 • EN 60079 -10 -1:2015 Standardına Göre Örnek Uygulamalar

7) MİNUMUM ATEŞLEME ENERJİSİ VE ATEŞLEME KAYNAKLARI

  • Minimum Ateşleme Enerjisi Nedir ?
 • Ateşleme Kaynakları nelerdir?

8) EN 60079-10-2:2015  ,  TOZLAR İÇİN BÖLGE BELİRLENMESİ

  • Toz Patlama Pentagonu
  • Tutuşabilir Toz Nedir? Hibrid Karışım Nedir?
  • Toz Sınıflandırılması, Toz Tanelerinin Hareketi
  • Toz Dağılımında Etkin Parçacık Dağılımının Rolü
 • Toz Bulutu Patlamasının Oluşması için Gerekli Olan Şartlar

9) HARTMANN BOMBASI NEDİR? Kst NASIL BELİRLENİR?

 • Patlama Aralığı, Patlamaya Hazır Minimum Konsantrasyon

10) TUTUŞTURMA KAYNAKLARI

  • Deşarj Kaynakları Nedir?
  • Saçaklı deşarj, Korona deşarjı, Yayılan saçaklı deşarj, Hacim/Huni deşarjı
  • Tozun Kimyası ve Patlama Şiddetine Etkisi
  • Nem Etkisi, Oksijen Etkisi, Tozların Tehlike Derecesini Belirleyen Önemli Veriler
  • Tutuşma Hassasiyeti ve Patlama Şiddetine Etki Eden Faktörler
  • MIE (Minimum Ignition Energy) Minimum Tutuşma Enerjisi ,
 • MIE ve Toz Bulutu Konsantrasyonu İlişkisi

11) EN 60079-10-2: 2015’a GÖRE TOZLAR; PATLAYICI ORTAM HESABI NASIL BELİRLENİR?

  • Tozun Hacimsel Sınırı Nasıl Belirlenir? Temizlik Şartlarının Değerlendirilmesi
  • Toz grubunun belirlenmesi, Bölge Genişliği
  • Kst (Dust deflagration index) ve değeri ve patlayıcı toz sınıfı ve olasılık ilişkisi
  • Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir? NFPA 499:1997 ve NFPA 654:2006’ya Göre;
  • Toz katman kalınlığı, Toz katman kalınlığı ile Alan Sınıflandırması
  • Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir? Dow-F&EI Endeksi’ne Göre Sınıflandırma;
 • Endeksin kullanımı ve Alan Sınıflandırması

12) ÖRNEKLER (EN 60079-10-2, NFPA 499:1997 ve NFPA 654:2006)

  • Patlayıcı Alanlarda Kullanılabilecek Teçhizat Seçimi
 • ATEX 100a ve Avrupa normlarına (EN) göre cihazların etiketleri, örnekleri ile, IEC ve EN ye göre ısı grupları,

13) PATLAMAYA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

    • Örnek Ekipman Etiketlemesi ve Bölgeye göre Ekipman Seçimi
   • Birincil,İkincil ve Üçüncül Önlemler

14) EXPROOF CİHAZLARIN GRUPLANDIRILMASI           

    • Bölgelere Göre Koruma Tiplerinin Kullanımı
   • Ex-Proof Malzemeler Koruma Tipleri

15) PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLANMASI