Vinçler
Şantiyelerde, limanlarda, fabrikalarda Kaldırma ve iletme ekipmanı olarak kullanılan tavan vinci, caraskal, pergel vinci, monoray vinç v.b. kaldırma ve iletme ekipmanlarının  periyodik kontrelleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve GüvenliŞartları Yönetmeliği gereği   , kontrol periyodu  standartlarda belirtilmedi ise yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.

Bu periyodik kontrolleri yetkili Makine Mühendislerimiz  tarafından yapılmakta ve uygunluk sağlanması halinde ekipmanın güvenle çalıştığını ve kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair rapor verilmektedir.
Tarafımızca verilen raporlar, ÇSGB denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.