Elektrik Tesisatı ve Paratoner Topraklama Ölçümünün Önemi
31 Ekim 2018

Basınçlı Kapların Kontrolünün Önemi

Basınçlı Kapların Kontrolünün Önemi

Basınçlı kapların düzenli olarak periyodik kontrollerinin yapılması çok önemlidir. Makine ve ekipmanlarının her daim kontrol edilmesi, arızaların önüne geçmektedir. Temel olarak tüm makinelerin sürekli kullanılması, bir zaman sonra çeşitli problemlerin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple makinelerin verimli bir şekilde çalışabilmesi için periyodik kontrollerinin yapılması gereklidir. Çalışanların iş güvenliği açısından ve bir üretimin verimli bir şekilde ilerlemesi için periyodik kontrollerin düzenli bir şekilde yapılması şarttır. Basınçlı kaplarında periyodik kontrolleri geldiği zaman düzenli bir şekilde yapılması gereklidir.

Basınçlı Kapların Kullanım Alanları

Basınçlı kaplar; sıcak su, gaz, asit tankları, buharlar, sıcak buharlar, asetilen tankları gibi kazanların olduğu basınçlı kazan tipleridir. Zehirli gazları da içinde barındırdığı için hem doğaya hem de insana zara verebilirler. Bu sebeple çok ciddi bir şekilde muhafaza edilmesi ve bakımlarının yapılması gerekir. Basınçlı kaplar gazların veya maddelerin belirli bir alanda tutularak muhafaza altında kalması için basınçlı kaplar kullanılmaktadır.

Basınçlı Kaplarda Periyodik Kontroller

İnsan sağlığı ve doğa için tehlike boyutu oldukça önemli olan basınçlı kapların mutlaka koruma altında olan bölgelerde çok iyi muhafaza edilmesi gerekir. Tehlikelerin yaşanmaması adına periyodik kontrollerin basınçlı kaplar üzerinde profesyonel kişilerce yapılması gerekir. Periyodik kontroller ve tüm bakımlar, onarımlar bu periyodik kontroller kapsamında yapılarak, her hangi bir tehlikenin meydana gelmemesi sağlanır. Periyodik kontroller işverenin maliyetini önemli ölçüde azaltır.

Comments are closed.