Acil Durum Planlaması

6331 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte İş güvenliği konusunda deneyim ve eğitim faaliyetleri ile hizmet veren Unisert firması kurum ve kuruluşların acil durum planlamasını hazırlar.

Bu Planlamalar Nelerdir?

Yıllık olarak planlaması yapılan ve gerektiği süre içinde güncellenmesi yapılacak planlar afet planları, kimyasal patlamalar, iş yerinde alınması gereken tedbirler ve sabotajlara yönelik alınan tedbirleri içermektedir. Bu planların tamamını uzman ekip ile hazırlayan firma belirli periyotlar ile kurum ve kuruluşların afet durum planlaması için gerekli eğitimleri de hazırlayıp ve uygulamalı olarak vermektedir.

Unisert firması ile iş güvenliği ilişkisi kurmak isteyenler her türlü doğal ve teknolojik afetlerde acil durum planları sayesinde risksiz ve kesintisiz hizmet sağlar.

 

ACİL DURUM EYLEM PLANI

Günlük yaşamda veya çalışma hayatında istenmeyen birçok durumla karşılaşılabilmektedir Bunlardan bazılarının etkileri küçük, bazılarının etkileri ise insan hayatına mal olacak hatta toplu ölümlere yol açacak kadar yüksek boyutta olabilmektedir.

İnsan hayatını büyük boyutlarda etkileyen bu acil durumlarla mücadele etmek gerekmektedir. Acil durumlarla mücadele etmek ve hazırlıklı olmak iki açıdan ele alınabilir. Bunları olay meydana gelmeden alınacak tedbirler ve olay meydana geldikten sonra kriz halinde yapılacaklar olarak sınıflandırmak mümkündür.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Kanunda belirtilen istisnai kurum ve kuruluşlar hariç tüm işyerleri iş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmaları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Kanunun ikincil mevzuatı olarak yürürlüğe giren yönetmeliklerden birisi olan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikle acil durum planı hazırlanması da, söz konusu işyerleri için zorunlu hale gelmiştir.

İşyerlerinde ‘’Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe’’ göre işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır. İşyerlerinde oluşan acil durumlar beklenmedik olaylar olduğu için vereceği zarar çeşitli şekillerde olabilmektedir. Çalışanlara, müşterilere, işyerine gelen ziyaretçilere gelebilecek can tehditleri olabileceği gibi üretimin durması, fiziksel ve çevresel zarar gibi durumlara yol açarak farklı olumsuzluklar da meydana getirebilmektedir. Acil durumlarla mücadelede en etkili yol, acil durum meydana gelmeden önce alınacak tedbirlerle hazırlıklı olmaktır. İşyeri için muhtemel acil durumlar ile söz konusu acil durumlar için önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri belirlemek, oluşabilecek acil durumlar için talimat ve prosedürler geliştirmek, acil durum meydana geldikten sonra güvenli tahliyeyi sağlamak için çalışmalar yapmak gerekmektedir.

Endüstriyel manada kamu kurumları da dâhil olmak üzere İSG açısından ele alındığında ise acil durumlar şu şekilde sıralanabilir:

¨Yangın, ¨ Patlama, ¨ Tehlikeli kimyasal madde yayılımı, ¨ Doğal afetler, ¨ İlkyardım ve tahliye gerektirecek olay ve kazalar, ¨ Gıda zehirlenmesi, ¨ Sabotaj.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre acil durum planı, işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

6331 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddelerinde de acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım ve tahliye ile ilgili hükümler bulunmaktadır. 6331 sayılı Kanun kapsamına giren tüm işyerleri de İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre acil durum planı hazırlamakla yükümlüdür.

Unisert olarak konusunda uzman kadromuzla ‘’ Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe ‘’ne göre işletmelerin risk değerlendirmesi yapılmaktadır.