Yangın Eğitimi

Yangın eğitimi kapsamında eğitime katılan kişilere yanmanın ne olduğu, yangının ne olduğu, yangın söndürücülerinin ne olduğu ve yangın söndürücülerin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili eğitim verilmektedir. Bu eğitimi almak isteyen kullanıcıların en az lise mezunu olması gerekmektedir. Bu eğitim sayesinde 6331 sayılı kanun gereği işletme ve ya diğer kuruluşlarda çalışan kişilerin yangın esnasında ve sonrasında neler yapacağı çalışanlara aktarılmaktadır.

Eğitim Kaç Gün Sürmektedir?

Genellikle uzun süreli eğitim almak tavsiye edilse de çalışan kişilerin bu eğitimi hızlandırılmış olarak bir günde verilmektedir. Eğitim ile çalışan personellerin ısı ve sıcaklık arasındaki farkı ayırt etmesi ve çıkan yangının hangi yangın grubuna girdiği ve yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği öğretilmektedir.

 

 

Amaç:

İşletme/kurumda görevli yangın ekibini (söndürme, kurtarma, ilkyardım, emniyet) olası yangınları önlenmesi, yangın anında doğru davranış tarzlarının kazandırılması ile yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma konusunda eğiterek, yangınları önlemek ve başlangıç halinde müdahale ederek can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

Eğitim konuları:

1.Temel Yangın Bilgileri

 • Ülkemizdeki yangın olayları ve istatistikler
 • Yanma ve yangın olgusu
 • Yanma çeşitleri ve bileşenleri
 • Yanıcı maddeler ve özellikleri
 • Isı kaynakları ve etkileri
 • Isı transferi
 • Yangın sebepleri ve etkenleri
 • Yangın önleyici tedbirler
 • Yangın sınıfları ve özellikleri
 • Yangın çeşitleri ve özellikleri
 • Yangın belirtileri ve safhaları
 • Yanma ürünleri
 • Yangın yerinde tehlikeler
 • Söndürme metotları
 • Söndürme maddeleri ve özellikleri

2.Yangın çeşitleri ve özellikleri

 • Bina yangınları
 • Akaryakıt madde yangınları
 • LPG ve LNG yangınları
 • Kimyasal madde yangınları
 • Patlayıcı madde yangınları
 • Araç yangınları
 • Baca yangınları
 • Elektrikli cihaz yangınları

3.Yangınla ilgili yönetmelikler

 • Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
 • National Fire Protection Association (NFPA) Standartları
 • Tehlikeli maddeler
 • Otomatik yangın algılama, alarm ve söndürme sistemleri
 • Yangınla mücadele strateji ve taktikleri
 • Yangın olay yerinde operasyon al çalışmalar
 • Ofansif strateji ve atak planlama
 • Defansif strateji ve atak planlama
 • Yangın Olay Yerinde Personel ve Malzeme Kurtarma
 • Yangın kontrolü ve söndürme
 • Yangın söndürmede su veriş teknikleri
 • Yangın olay yerinde harici kaynaklardan su takviye usulleri
 • Kapalı alanlara zorla giriş usulleri
 • Pozitif ve negatif havalandırma teknikleri

7.Yangından koruyucu teçhizatlar

 • Temiz Hava solunum Setleri
 • Zorla giriş ve kurtarma aletleri
 • Halatlar
 • Portatif taşınabilir alüminyum merdivenler
 • Yangın olay yerinden yaralı taşıma teknikleri
 • Yangın su ve köpük veri hortumları,  hortum rekorlar ve püskürtme lanslar (nozullar)
 • Yangın hidrantları
 • Bina içi yangın dolapları ve itfaiye bağlantıları
 • Yangın söndürme cihazları
 • İtfaiye araçları ile müdahale teknikleri

Su verme teknikleri

Köpük işleme teknikleri

Koruma teknikleri

Su desteği teknikleri

 • Yangından kurtarma işlemleri

Olay yerinde yaralı arama teknikleri

Olay yerinde kurtarma teknikleri

 • Doğal afetler

Doğal afet tanımı,

Doğal  afet türleri,

Doğal afetlerin etkileri

Doğal afetlerden korunma

Eğitim alan kurumun ihtiyaçları dikkate alınarak, eğitim süresi ve konularda değişiklik yapılarak, daha kısa veya daha uzun süreli programlar yapılabilir.

Eğitim yeri: Eğitimi alan kurum bünyesinde.

 

Belge: Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim katılım/başarı belgesi verilir.