Elektrik Tesisatı ve Paratoner Topraklama Ölçümü

Unısert oldukça çeşitli alanlarda kontrol ve cihaz ölçümleri hizmeti verir. İş yerlerinde yaşanan patlama, yangın gibi kazalardan doğan felaketlerin ve can kaybının önüne geçmek amaçlanır. Birçok alanda faaliyette bulunan Unısert Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri raporlama yetkisine sahiptir.

Elektrik Ve Paratoner Topraklama Ölçümleri Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Elektrik ve topraklama tesisatlarının ölçümleri ilgili yönetmeliğe uyularak yapılır. Uzman bir ekiple beraber kalibre edilmiş cihazlarla sizin cihazınıza zarar vermeden periyodik olarak bu kontroller uygulanıyor. Elektrik ve topraklama tesisatı ölçümleri eğer süre verilmediyse yılda 1 kere yetkili kişiler yapar. Kontrol sonucunda da düzgün çalışıyor belgesi verilir.

 

ELEKTRİK, TOPRAKLAMA TESİSATI ve PARATONER KONTROLLERİ

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği Tesisatların   kontrol süreleri ile kontrol kriterleri bu yönetmelik   Tablo: 3’de genel olarak  belirtilmiş olup yılda bir kez bu kontroller yaptırılmalıdır.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VEGÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ TABLO 3 

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

 

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

Akümülatör, Transformatör

1 Yıl

İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

 

 

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

Yangın Söndürme cihazı

TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelerde

TS ISO 11602-2 standardında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

Havalandırma ve Klima Tesisatı

1 Yıl

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

 

Unisert olarak Elektrik ve Topraklama tesisatlarının, Paratoner sistemlerinin ölçümleri  periyodik kontrolleri ilgili yönetmelik ve standartların gerektirdiği şekilde gerçekleştirmekteyiz. Uzman personelimiz, uygun ekipmanlarımız ve kalibrasyonlu ölçüm cihazlarıyla ekipmanınıza zarar vermeden, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmeden periyodik kontrolleri gerçekleştirmekte ve raporlandırmaktayız.

Elektrik ve Topraklama Tesisatı Ölçümü

Elektrik ve topraklama tesisatı ölçümleri  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği   , periyodik kontrolü standartlarda süre  belirtilmedi ise yerleşik tesislerde yılda a bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.

Paratoner  Tesisatı Ölçümü


Paratoner  ölçümleri  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği   , periyodik kontrolü standartlarda süre  belirtilmedi ise yerleşik tesislerde yılda a bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.

Elektrik İç  Tesisatı ve Paratoner Uygunluk Raporu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile elektrik iç tesisatının yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca; Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde-2’de; Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hükümler gereğince, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki şartların; yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve kurulu mevcut tesislerde ise, açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

İlgili Yönetmelikler referans alınarak;

E.M.O tarafından yetkilendirilmiş (SMM, Elektrik İç Tesisleri Denetimi ve Raporlama Yetkilendirme Belgesi) elektrik mühendisi ve teknisyenlerden oluşan kadromuz ile yürürlükteki TS HD 60364-6 standartına uygun olarak elektrik tesisatınızda ilgili kontrol ve ölçümleri kalibrasyonlu cihazlarla gerçekleştirerek tarafınıza Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi düzenlemekteyiz.

Bu kapsamda;

1.Sistem tipine göre Topraklama Geçiş Direnci/Çevrim Empedansı Ölçüm ve Kontrolleri

2.Artık Akım Koruma Düzeneği (RCD) Fonksiyon testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi (ms) tespiti)

3.Kablo Akım Taşıma Kapasitelerinin Ölçümü ve Kontrolleri

4.Ana Dağıtım ve Diğer Tali Panoların İletken Bağlantı Kontrolü (Gerilim Altındaki Bölümlerin Yalıtılması)

5.Elektriksel Aksamların, Elektriksel Olmayan Etkilere Karşı Korunurluğunun Tespiti

6.Panolara Ait Tanımlama Bilgilerinin (Tek Hat Şeması ve Ayrıntılı Açıklamalar, Etiketlendirme, Uyarı İşaretçileri vs.) Kontrolü

7.Panoların ve Panolara ait Koblo Yolları ile Mekanik Etkilere Karşı Korumanın Tespiti

8.Kablo Renk Kodları ve Faz/Topraklama/Nötr Baralarının Kontrolü

9.Topraklama İletkenin Son Tüketici Noktalarına Kadar Kesintisiz Taşınmış Olmasının Kontrolü (Süreklilik Testi)

10.Panoya ait Fazlar Arası, Faz/Toprak, Toprak/Nötr, Faz/Nötr İzolasyon Dirençlerinin Tespiti

11.Pano ve Son Tüketici Noktalarına ait Gerilim Düşümü Tespiti

12.Şase/Gövde İzolasyon Direnci Ölçümleri ve Potansiyel Dengeleme Barasına Bağlantılarının Kontrolü

13.Ana Dağıtım, Kompanzasyon ve Diğer Tali Panoların Sıcaklık Etkisine Karşı Korunurluğunun Tespiti (Termal Kamera ile Görüntüleme)

15.Dış Yıldırımlık Tesisatının Kontrolü

Maddeler ana başlık olmak üzere belirtilen kontrol kriterlerindeki tüm ayrıntıları gözden geçirip, kriterlere ait yönetmelikleri referans göstererek tarafınıza “Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi” düzenlemekteyiz.