TAHRİBATSIZ MUAYENELER

İş güvenlikleri alanında birçok hizmet veren firma uzman kişilerden oluşan kadrosu ve lisansları ile uzun yıllardır hizmet vermektedir. Firmanın hizmet verdiği alanlar ise; tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, sistem belgelendirme, iş güvenliği ortamı ölçümü, iş güvenlikleri dokümantasyonu, personelleri bilgilendirme çalışmaları, eğitim, kapasite raporları, enerji kimlik belgesi ve alt birimleri mekanik tesisat projelendirme ve acil durum projelendirmeden oluşan projelendirme yöntemleridir.

Muayene Yöntemi Hakkında

Birçok ürünün denetimini ve projelendirme raporlama gibi ihtiyaçlarını karşılayan firmanın bir başka hizmet verdiği alan ise muayenelerdir. Bu muayene yöntemi adından da anlaşılabileceği gibi muayenesi yapılacak olan malzemenin bozulmaya uğramadan, tahrip edilmeden muayenesinin yapılabilmesidir. Özellikle firmalar tarafından çokça tercih edilmektedir.

TAHRİBATSIZ MUAYENE

Tahribatsız muayene, malzemenin iç yapısındaki gözle tespit edilemeyen süreksizliklerin veya malzeme yüzeyindeki süreksizliklerin, malzemeye zarar vermeden belirlenmesinde kullanılan yöntemlerdir. İmalat sırasında veya kullanımdaki ferretik ve östenitik çelikler, alüminyum alaşımları, nikel, bakır ve titanyum alaşımların korozyon, çatlak, aşınma, cidar kalınlığında eksilme, iç yapıda boşluk gibi hataların belirlenmesi gerçekleştirilir.

ISO 9712 (EN 473) ve ASNT CP-189-2011 standardına göre, seviye II ve seviye III olarak kalifiye olmuş uzman personel kadrosuyla, endüstriyel ve kaynaklı ürün ve uygulamalarınızda tahribatsız muayene ve sonuçları değerlendirilmesi hizmeti vermekteyiz.

TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ

MANYETİK PARÇACIK TESTİ

Manyetik Parçacıkla Muayene, yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir muayene metodudur.
Muayene yüzeyine bir manyetik akı uygulanması durumunda yüzeyde bulunan süreksizlikler üzerinde kaçak akı oluşur. Bu arada muayene yüzeyine ferromanyetik ( mıknatıslanabilir ) tozlar serpilirdiğinde bu tozlar kaçak akılar tarafında çekilerek süreksizlikler üzerinde toplanır. Bu şekilde süreksizliklerin, hataların yerleri tespit edilebilir.

Ferromanyetik bütün malzemelere uygulanabilir.

Muayene yüzeyinin pürüzlü olması hata tespitini olumsuz yönde etkiler.

Muayene yüzeyinde boya, kaplama veya kalıntı varsa bu malzemelerin kalınlığı muayene sonucunu doğrudan etkiler.

SIVI PENETRANT TESTİ

Penetrant testi yüzey hatalarının tespiti için kullanılan başka bir muayene metodudur.

Tespit edilmesi istenen hataların işlem uygulanan yüzeye açık olması gerekir.

Muayene yüzeyine açık süreksizlikler içine kılcallık etkisi ile nüfus etmiş penetrant sıvısının geliştirici malzeme yardımı ile tekrardan malzeme yüzeyine çekilerek süreksizlikleri ortaya çıkarma yöntemidir.

Yüzey altında kalan veya çeşitli sebepler nedeni ile yüzeyle bağlantısı kesilmiş hatalar bu metotla tespit edilemez.

Bu yöntemin uygulanacağı malzemenin test yüzeyi düzgün ve temiz olmalıdır. Ön temizliğin yeterli ve uygun olarak yapılmaması değerlendirme sırasında yanlış bulgulara veya değerlendirmede yanılgıya düşülmesine neden olabilir.

UT-ULTRASONİK KALINLIK ÖLÇÜM TESTİ

Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Kontrolü, ultrasonik dalganın yüzeyi dönmesi için geçen süreye göre metal ya da kompozit katı elemanın lokal kalınlığını ölçen tahribatsız test yöntemidir.

Uygulanan test, ultrason dalgasının yüzeye dönüş süresini baz alır.

Ultrasonik dalgaların bireysel alaşımlar yoluyla sadece küçük değişikliklerle sabit hızda seyahat ettiğinin gösterildiği gibi, test genellikle metaller üzerinde yapılır ve sık sık denizcilik, havacılık, otomotiv gibi endüstriyel ortamlarda metal et kalınlığını veya kaynak kalitesini izlemek için kullanılır.

Ultrasonik kalınlık ölçüm yönteminin başlıca avantajları;

Tahribatsız yöntemdir.

Diğer yöntemlere göre nispeten daha ucuz bir yöntemdir ve Kolayca kurulabilir.

Ölçümü yapılacak ekipmanın iki tarafına erişim gereksinimi sağlamaz.

Standart zamanlama yöntemleri kullanılarak hassasiyet değeri oldukça düşürülebilir.

VT- GÖRSEL MUAYENE

Çıplak göz ile yapılan muayene metodudur.

Malzeme yüzeyindeki hataların, yapısal bozuklukların, yüzey üzerindeki kaliteyi etkileyen olumsuz parametrelerin optik yardımcı kullanılarak ve ya kullanılmaksızın yapılan muayene yöntemidir.

Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü inceleme koşulları vardır.

Genellikle diğer tahribatsız muayene yöntemlerinin uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır.

Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilir.

Genellikle, muayene yüzeyi hazırlığı olarak yüzey temizliği yapılması istenmez. Yüzeyin, beklenen hataların en iyi tespit edileceği şekilde olması gerekir. Yeterli ışık şartları altında ve uygun bakma açılarında inceleme yapılmalıdır.