Kurumsal Karbon Ayak İzi

  Kurumsal Karbon Ayak İzi

  Günümüzde karşı karşıya olduğumuz en önemli sorunlardan biri iklim değişikliğidir. Bu sorun Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinde, doğrudan veya dolaylı olarak atmosferin bileşimini değiştiren insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” olarak tanımlamıştır.

    İklim değişikliği, nüfus artışı, sanayileşme, şehirleşme ve enerji talebi gibi sebeplerden dolayı yirminci yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte etkisini daha fazla hissettirmekle beraber küresel bir gündem maddesi haline gelmiştir.

    Enerjiye olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Artan enerji ihtiyacının kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıt tüketimi ile sağlanması küresel iklim değişikliğinin en önemli nedenidir. Küresel iklim değişikliği sorunu için önlem alınmazsa, daha sonraki dönemlerde de etkisinin artarak süreceği ve bunun telafisi olmayan bir durumu ortaya çıkaracağı belirtilmektedir.

  1. Karbon Ayak İzi Nedir? 

    Karbon ayak izi, kişi ve kuruluşların faaliyetleri, enerji tüketimi ve ulaşım gibi etkinlikleri sonucunda doğrudan ya da dolaylı atmosfere salınan sera gazı miktarını karbondioksit eşdeğeri cinsinden belirtmek için kullanılır.

  1. Kurumsal Karbon Ayak İzi Nedir?

    Kurumsal karbon ayak izi, kurumsal düzeyde karbon ayak izi, kurumların üretim, hizmet, işleme gibi bütün faaliyetleri sonucunda atmosfere salınan ve iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının CO2 eşd. cinsinden ifade edilmesidir. Yasal zorunluluklar, yatırımcı istekleri, müşteri talepleri, pazarlama stratejileri, emisyon ticaret mekanizmalarının gerekliliği ve kurumsal imaj için karbon ayak izi hesaplaması, raporlanması ve sunulması günümüzde büyük öneme sahiptir.

  1. Kurumsal Karbon Ayak İzinin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

   Kurumsal karbon ayak izi hesaplaması için ilk basamak hesaplamanın yapılacağı işletmeye ait üretim, maliyet, tedarik, ihracat gibi faaliyet sınırlarının belirlenmesi ve bu sınırlara dâhil olan doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarının sınıflandırılmasıdır. 

   Kurumsal karbon ayak izi hesaplamalarında şirketlerin ilgili sera gazı emisyonlarını ve emisyon salan faaliyetleri belirlemek ve sınıflandırmak, hesaplamak, izlemek, raporlamak ve doğrulamak için en yaygın olarak kabul edilen yaklaşım ISO 14064 Standardına dayanmaktadır.

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz!