İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

İsg danışmanlığı çalışma ortamının, üretim ekipmanlarının sağlığa uygun hale getirilmesinin yanı sıra aynı zamanda çalışma veriminin artırılması amacı ile güvenli çalışma ortamını sağlamayı hedeflemektedir.

20 Haziran 2012 tarihinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanun; Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulamaya konulmuştur.

Çalışanlarının sağlık ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm işverenlere, çalışanlarının çalışma ortamlarını sağlıklı ve güvenli hale getirebilmeleri için tehlike sınıfları gözetilmeksizin “ İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi”, “ Acil Durum Eylem Planı”,” İSG Eğitimleri” gibi gereklilikleri yapma/ yaptırma mecburiyeti getirilmiştir. Yani yetkinlikleri (Eğitimleri veya uzmanlıkları) var ise işverenler tarafından yok ise bu alanda danışmanlık hizmeti alarak iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından işyerlerindeki olası tehlikeli durumlarının analiz edilmesi risklerin değerlendirilmesi ve önlemlerin ilgili mevzuatlar doğrultusunda alınması istenmiştir. 

2014 yılı itibariyle ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta (bkz. İşyeri tehlike sınıfları) faaliyet gösteren iş kollarında çalışma sahalarının düzenli takibi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kültürüne sahip olabilmesi için iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile çalışma mecburiyeti getirilmiştir.

Yine özellikle ihracat yapan firmaların, yurtdışı denkliklerinin sağlanabilmesi; çalıştıkları ülkelerce İSG danışmanlık hizmeti aranmasından dolayı firmalar “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti” ne ihtiyaç duyar hale gelmiştir.

Gelişen teknolojiyle, makine ve ekipmanlardaki, çalışma ortamlarındaki değişiklik nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları hem insani bir gereklilik hem de zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Tüm bu gereklilikler doğrultusunda uzman kadromuzla, iş sağlığı güvenliği hizmeti verdiğimiz referanslarımız ışığında; güvenilir, çözüm odaklı, iş sağlığı ve kültürünü verme amaçlı danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İş güvenliği  çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfanın alt kısmında bulunan TALEP BAŞVURUSU bölümünden ihtiyacınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Talebinize ilişkin danışmanlarımız tarafından gerekli değerlendirme yapılarak tarafınıza dönüş sağlanacaktır.