Hijyen Eğitimi

İş yeri ve fabrika yemekhanelerinde, restoranlarda ya da gıda ile ilgili herhangi bir hizmet vermekte olan yerlerde hijyen eğitimi alma şartı bulunuyor. İnsanlarla iletişimin ve temasın olduğu her noktada gerekli olan bu eğitimi en doğru şekilde almak ve bu eğitimi personellere en iyi yollarla aldırmak da firmaların görevi oluyor.

Hijyen eğitimini almak zorunda olan meslek grupları gıda sektörü ile sınırlı kalmıyor. Kaplıca işletmelerinde, hamamlarda, saunalarda, berberlerde, kuaförlerde ve dövme yaptıran yerlerde bunun yanı sıra masaj ve güzellik salonlarında bu eğitimin alınması gerekiyor. Otellerde ve su üretim yerlerinde de hijyen eğitimi almak zorunlu olmaktadır.

Eğitim Süreleri

Hijyen eğitimi yaklaşık 8 saatlik bir ders sürecinde tamamlanıyor. Sertifika da personellere hızlı bir şekilde çıkartılarak veriliyor. 

Hijyen Eğitimi Nedir?

Hijyen eğitimlerini başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlarının almaları gerekmektedir.

Gıda ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti, iş yeri ve kurum yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, toptan satış yerleri, süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ve dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, muameleye tabi tutulması veya depolanması ve benzeri hizmetlerin verildiği iş yerlerinde çalışanlar HİJYEN EĞİTİMİ ALMAK ZORUNDADIR.

24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu kapsamda aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında istihdam eden çalışanların eğitim alması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’ 2013 yılı temmuz ayında yürürlüğe girdi. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği, gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sularla doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programların planlanmasını ve düzenlenmesini içeriyor. Yönetmelikle belirlenen iş yerlerinde çalışanlara,  Milli Eğitim Bakanlığı ’nca hijyen eğitimi ve ardından belge verilecek, hijyen eğitimi almayan iş yerlerinde belge almayan kişiler çalıştırılamayacak. Hijyen Eğitimi Yönetmelik kapsamında esnaf grubuna ve çalışanlarına 5 Temmuz 2014 yılına kadar eğitim alınması zorunluluğu getirildi. İş yeri sahipleri ve işletenler çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumlu olup, ayrıca  iş yeri sahipleri ve işletenleri de bizzat çalışmaları durumunda da hijyen eğitimi almak zorunda.