İlk Yardım Eğitim Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yetkilendirilmiş bir firma olarak vermiş olduğu hizmetlerin içerisinde ilk yardım hususunu da dahil eden Unisert şirketi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafınca denetlenmekte olan bir yetkiyi elinde bulundurmaktadır. İlk yardım eğitimleri kapsamında firmanın vermiş olduğu eğitim süresince katılımcılara belirli uygulamalı öğretiler verilmektedir.

İlk Yardım Eğitimi

Türkiye’de ilk yardım denildiği zaman akla gelen ilk kurum Kızılay olmaktadır. Unisert firmasının sağlamış olduğu ilk yardım eğitimi kapsamında katılımcıların Kızılay kurumundan ya da özel eğitim veren başka firmalardan destek alabilmeleri mümkün olmaktadır. Unisert bu hususta katılımcılarının uygulamalı ilk yardım eğitimi almaları konusunda hizmet vermektedir.

İLK YARDIM EĞİTİMİ

Amaç:

Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; her bireyin alması gereken eğitimdir.

İşletmelerin İlk yardımcı Bulundurması

İlk yardım Yönetmeliğine göre İşletmeler aşağıda belirtilen oranlarda Sağlık bakanlığı onaylı ilkyardım eğitimi almiş personel bulundurmalı veya mevcut personeline bu eğitimi aldırmalıdır.

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

İlk yardım eğitim Süresi ve Eğitim İçeriği

Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitim süresi 16 saat olup 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı olmaktadır. Eğitim sonunda Sağlık bakanlığı onaylı ilk yardım eğitim sertifikası almaya hak kazanmak için teorik ve uygulamamalı sınavı geçme % 85 başarı sağlama şartı vardır.

Eğitim içeriği genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım konularıdır.

Yeterlilik

  • Sağlık bakanlığı onaylı İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması zorunludur.
  • Katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.
  • Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.
  • Sınav kurallarına uymadığı için sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır.
  • Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Kişinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır.
  • Teorik sınav soruları, müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözetim ekibince belirlenir.
  • Uygulama sınavları; temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk, bebek), hava yolu tıkanıklığı ve araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydı ile beceri gerektiren diğer konularda yapılır. Konu başlıkları sınav gözetim ekibince belirlenir.
  • Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır.

İlk Yardımcı Belgesi

  • Sağlık bakanlığı onaylı İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.
  • Güncelleme eğitimine katılan kişilere ait yetki belgeleri belge geçerlilik süresi kadar uzatılır.