Makine ve Tezgâhların periyodik kontrolleri yetkili Unisert mühendisleri tarafından makine ve tezgahların çalışma disiplinlerine göre, kullanım alanları esas alınarak kontrol edilmektedir.

Bu kontroller “Makina Emniyeti Direktifi”, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” direktifleri baz alınarak yapılmaktadır. Bir kısım tezgâhların periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo-4’te belirtilmiştir.

Tablo-4: Tezgâhların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri, bu bölümde yer alan tablolarda belirtilmemiş veya standartlar ile belirlenmemişse iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenir. Periyodik kontrol sıklığı, ulusal veya uluslararası standartlarda süre belirtilmemişse, 1 (bir) yılı aşmaması gerekir.

EKİPMAN ADIPERİYODİK KONTROL DÖNEMİ
(Azami Süre)
(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)
Mekanik preslerStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN ISO 16092-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Hidrolik preslerStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN ISO 16092-3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Hidrolik abkant preslerStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 12622+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Pnömatik preslerStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 16092-1, TS EN 16092-4 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Torna tezgahlarıStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN ISO 23125 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Ağaç işleme tezgahlarıStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 847-3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Freze tezgahlarıStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 16090-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Soğuk metal testereleriStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN ISO 16093 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Hareketsiz taşlama makineleriStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN ISO 16089 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Şerit testere (ağaç işleme makinaları)Standartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 1807-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
İşleme merkezleriStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 16090-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Şerit testere (gıda işleme makineleri)Standartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 12268 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Delme makinalarıStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 12717+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Giyotin makaslarStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 13985+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Transfer tipi ve özel amaçlı tezgâhlarStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 16090-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.