Risk Analizi

Yapılan her çalışmada hedef bir kazanç elde etmek ve başarılı bir şekilde o işi tamamlamaktır. Ancak her işte beklenen sonuca ulaşılamamaktadır. İşin olumlu bir şekilde sonuçlanmasını engelleyen tüm olumsuz şartlar risk olarak adlandırılmaktadır. Riskin ortaya çıkmasında birçok etken bulunmaktadır. Risk analizi ise; işlerin yapılması halinde işyerinde bulunan yetkililer ve ya çalışanlar için ortaya çıkacak olumsuz koşulların belirlenmesi ve ihtimallerin göz önüne alınarak değerlendirilmesi işlemi olarak bilinmektedir.

Yetkililer Risk Analizi Yaptırmak ile Yükümlü müdür?

6331 sayılı kanun gereği iş imkanı sunan işyerleri risk analizini yapması ve ya yaptırması gerekmektedir. 2013 yılı itibarı ile bütün işyerleri risk analizi yaptırmak ile yükümlüdür.

 

RİSK ANALİZİ

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği tüm işletmelerin (İşverenlerin) çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yaptırması zorunludur.

Risk değerlendirmesi İşletmede aşağıki niteliklere göre kurulacak bir ekip tarafından yaptırılmalıdır.

Risk Analizi Ekibi

a) İşveren veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Unisert olarak konusunda uzman kadromuzla ‘’ İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ‘’ne göre işletmelerin risk değerlendirmesi yapılmaktadır.