Yangın Sistemi Kontrolü

Şirket tarafından aydınlatma ölçümleri, ortam gürültülerinin ölçümleri, kişisel gürültülerin ölçümleri, titreşim ölçümleri, termal konfor açısından ölçümler, toz ölçümleri ve benzeri ölçümleri yapılmaktadır. İş alanında güvenliğin sağlanması için eğitim verme, büyük araçların kontrolünü muayenesini yapma, yaptığı işlemler hakkında rapor verebilme gibi sektörler için ihtiyaç duyulan ve firmanın devlet tarafından cezaya uğramaması ya da daha da önemlisi çalışanların iş esnasında zarar görmemesi amacı ile çalışmalar yapmakta olan firmanın bir diğer çalışma alanı da yangınlardır.

Yangın Tesisatlarının Kontrollerinin Yapılması

Yangın söndürme hortumu, yangın söndürme tesisatı ve motopomplar gibi ekipmanlarının kontrolü her yıl belirlenen kriterlere göre yapılmalıdır. Firma bu kontrolleri belgesi bulunan yetkili çalışanlarınca uygulamaktadır.

YANGIN TESİSATI KONTROLLERİ

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği Yangın Tesisatlarının   kontrol süreleri ile kontrol kriterleri bu yönetmelik   Tablo: 3’de genel olarak  belirtilmiş olup yılda bir kez bu kontroller yaptırılmalıdır.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VEGÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ TABLO 3 

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

 

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

Akümülatör, Transformatör

1 Yıl

İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

 

 

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

Yangın Söndürme cihazı

TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelerde

TS ISO 11602-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Havalandırma ve Klima Tesisatı

1 Yıl

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

 

Unisert olarak Yangın tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar ve Boru Tesisatı    periyodik kontrolleri ilgili yönetmelik ve standartların gerektirdiği şekilde gerçekleştirmekteyiz. Uzman personelimiz, uygun ekipmanlarımız ve kalibrasyonlu ölçüm cihazlarıyla ekipmanınıza zarar vermeden, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmeden periyodik kontrolleri gerçekleştirmekte ve raporlandırmaktayız.

Yangın Tesisatı


Yangın tesisatı Yangın tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar ve Boru Tesisatı  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği   , periyodik kontrolü standartlarda süre  belirtilmedi ise yılda a bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.

Yangın Söndürme Cihazları
Yangın Söndürme Cihazları   İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği   , periyodik kontrolü TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelerde yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.