Termal Kamera Görüntüleme

İş güvenliği alanında iş kalitesi sayesinde kısa sürede tanınan firma uzman kadrosu ile laboratuar ve mühendislik hizmetleri vermektedir. Son teknoloji ürünler ile çalışılan firmada testler, periyodik olarak yapılan kontroller ve ölçüm işlemleri gerçekleştirilmektedir. Firma ile iletişim web sitesinde yer alan telefon numarasından aranarak, faks ya da mail gönderilerek yapılabilmektedir. Firmanın web sitesinde verilen hizmetler ve firma hakkında geniş bilgi mevcuttur.

Firma Tarafından Verilen Hizmetler Nelerdir?

Tehlikeli madde konusunda güvenlik danışmanlığı, periyodik olarak yapılan kontrol ve muayeneler, iş güvenliği ortam ölçüm işlemleri, tahribatsız muayene işlemleri, iş güvenliği dokümantasyon hizmeti, personel bilgilendirme çalışmaları, eğitim hizmeti, kapasite raporu çıkarma, enerji kimlik belgesi hazırlama ve projelendirme alanlarında hizmet vermektedir.

TERMAL KAMERA GÖRÜNTÜLEME İLE ÖLÇÜM VE RAPORLAMA

Endüstriyel tesislerde termal kameranın bakım amacıyla kullanılması son derece etkin bir Kestirimci/Koruyucu Bakım sağlamanın yanı sıra söz konusu işletmelerdeki potansiyel tehlikeleri belirleyerek yangın ve diğer riskleri azaltmakta böylece emniyetin artmasını sağlamaktadır. Tesislerin elektrik ve mekanik sistemlerinde uygulanan termal kamera ölçüm çalışmaları, çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan problemli parçaların kolaylıkla ve anında tespit edilmesini sağlayarak beklenmedik duruşları önlemektedir. 

Bu durum, işletmenin hem bakım planlarının daha iyi yapılmasını hem de üretim kayıplarının azalmasını sağlamaktadır. Termal kamera ile denetleme yeni veya revize edilmiş sistemlerin kabul testlerinin daha güvenli yapılmasını da sağlamaktadır. Sistemin yeni olması sorunsuzdur anlamına gelmemektedir. Sistemin sorunsuz kabulü için yapılacak ölçümler, önceden zayıf bağlantı yerlerinin, izolasyon kaçaklarının, aşınmış noktaların, çatlakların, yağlama sorunlarının veya daha sonra problem çıkarabilecek yerlerin tespitini sağlamaktadır. Termal kamera ölçümü ile tesisteki enerji kayıplarının fazla olduğu noktalar da tespit edilerek onarılmakta ve enerji tasarrufu sağlanarak maliyetler azaltılmaktadır. Sonuçları geniş bir alanı etkileyecek olan enerji dağıtım sistemlerinin arızalanmasını önlemek çok önemlidir. Hem güvenlik açısından hem de kullanım açısından kolaylık sağlayan termal kameralarla bu sistemlerin incelenmesi hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Bu kadar kritik öneme sahip termal kamera sistemleri ile ölçüm ve raporlama işlemleri güvenilir firmalar ve uzman mühendislerinin kontrolü ile yapılmalıdır.

Termal Kamera ile Hangi Tür Arızalar Tespit Edilebilir?


Sıcak su, sıcak hava, basınçlı gaz ve buhar taşıyan sistemlerde oluşabilecek kaçaklar,
Enerji iletim ve dağıtım hatları, elektrik panoları, klemens ve bağlantı noktalarındaki korozyonlar ve kopukluklar, dengesiz yüklenen transformatörler vb. elektriksel sistemler,
Elektriksel ve mekaniksel sistemlerin bir arada bulunduğu elektrik motorlarının rulman, stator ve rotor gibi bölümlerinin arıza tespiti,
Bina, tesis ve fabrika gibi enerji tüketiminin olduğu yerlerde enerji enerji verimliliği çalışmaları için enerji kayıplarının belirlenmesinde termal kamera kullanılabilir.

Termal Kamera ile Tesislerde Bakım Yapılmasının Avantajları Nelerdir?


Termal kameralar, tesislerde gözle görülmesi mümkün olmayan problemlerin kolaylıkla ve anında tespit edilebilmesini sağlayarak beklenmedik duruşların önlenmesine yardımcı olur.
Bu tespitler, işletmelerin üretim kayıplarını azaltır. Yapılan bakım kalitesini artırır.
Orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek yüksek onarım maliyetlerini önler. 
Tesisteki enerji kayıplarının fazla olduğu noktaları tespit edebildiğinden, enerji tasarrufu sağlayarak maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur.
İşletmelerdeki yangın riskini de erken teşhis edebildiğinden can ve mal güvenliğini de üst seviyeye çıkartmaktadır.

Şekil 1: Bir elektrik panosundaki bağlantı noktalarını
Termal Kamera ile inceleyebilirsiniz.

Şekil 2: Şalt sahaları, enerji nakil hatlarının olağan harketlerini ve enerji değişimlerini herhangi bir temas gerekmeden termal kamera ile tespit edilebilir.

 Şekil 3: Elektriğin olduğu her yerde rutin kontroller yapılabildiği gibi, acil durumlarda müdahele etmeden önce de gereken kontrolleri yapmak gerekir. Sıcaklık kontrolünü Termal Kamera kullanarak güvenilir şekilde gerçekleştirebilirsiniz

Şekil 4: Elektrik makinalarının ani duruşlarını engellemek ve bunlara bağlı sistemlerin iş akışını aksatmamak için termal kamera yardımı ile oluşabilecek arızaların önceden analizi yapılabilir.

Şekil 5: Yapılarda ısı kayıplarının yani izolasyon kaçaklarının tespitinde termal kamera ile ölçüm yöntemi kullanılmaktadır.


Bu durum, işletmenin hem bakım planlarının daha iyi yapılmasını hem de üretim kayıplarının azalmasını sağlamaktadır. Termal kamera ile denetleme yeni veya revize edilmiş sistemlerin kabul testlerinin daha güvenli yapılmasını da sağlamaktadır. Sistemin yeni olması sorunsuzdur anlamına gelmemektedir. Sistemin sorunsuz kabulü için yapılacak ölçümler, önceden zayıf bağlantı yerlerinin, izolasyon kaçaklarının, aşınmış noktaların, çatlakların, yağlama sorunlarının veya daha sonra problem çıkarabilecek yerlerin tespitini sağlamaktadır. Termal kamera ölçümü ile tesisteki enerji kayıplarının fazla olduğu noktalar da tespit edilerek onarılmakta ve enerji tasarrufu sağlanarak maliyetler azaltılmaktadır. Sonuçları geniş bir alanı etkileyecek olan enerji dağıtım sistemlerinin arızalanmasını önlemek çok önemlidir. Hem güvenlik açısından hem de kullanım açısından kolaylık sağlayan termal kameralarla bu sistemlerin incelenmesi hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Bu kadar kritik öneme sahip termal kamera sistemleri ile ölçüm ve raporlama işlemlerini Unisert olarak  uzman mühendislerimizin kontrolü ile yapmaktayız.