GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

Ortam veya maruziyet (Dozimetrik) gürültü ölçümü iş sağlığı ve güvenliği kanununa bağlı olan çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik gereği iş yerleri ve fabrikaların yaptırması zorunlu olduğu analizdir. Unisert olarak ortam gürlültü ölçümünü TS ISO 1996-2, maruz kalınan (Dozimetrik) gürültünün tayinini ise TS 2607 ISO 1999 standardına göre yapmaktayız.

Gürültü ölçümü analizi ile çalışanları çevredeki rahatsız edici sesten arındırmak dolayısıyla iş verimliliğini artırmak adına yapılmaktadır. İş güvenliği olarak baktığımızda gürültü ölçümü analiz sonucunun değerlendirilmesi ve tehlike arz eden bir durum varsa buna önlem almak gerekir. Bu yüzden gürültü ölçümü sonucunda çıkan sonucu iyi analiz edip değerlendirmek son derece önemlidir. İş yerlerinde işçilerin maruz kaldığı gürültüler ciddi işitme kaybına hatta sağırlığa yol açmaktadır. Sonuç olarak insanı rahatsız eden gürültüyü ölçüp analiz edip bu seviyeyi belirlenen düzeyin aşağısına çekmek insan sağlığı açısından gereklidir. Ayrıca “gürültü ölçümü” ile yasalara uygun davranmak adına çevreden gelen şikayetleri en aza indirilmesi beklenmektedir. Gürültü maruziyeti belirlemede ise işveren, çalışan işcilerin maruz kaldığı gürültü seviyesini ve değerlendirmesini ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler. Yapılan Ortam Gürültü veya Maruziyet Gürültü Ölçümleri Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsmınca değerlendirilip ve Unisert tarafından raporlanır.