KİMYASAL ÖLÇÜMÜ

Kimyasal Ölçümü  iş sağlığı ve güvenliği  kanununa bağlı olan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için bu analizler yapılır.  Bu öcüm Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemleri belirlememize imkan vermektedir.  Unisert olarak ASTM D 4490-96 (Renk Karşılaştırma Metodu İle Toksik Gaz  Ve Buhar Tayini ) metoduna göre bu ölçümü yapmaktayız .Ölçüm sonuçlarını Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen Mesleki Maruziyet Sınır Değerlerine göre belirleyip raporlandırmaktayız.