TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ

Ortam, El-Kol ve Tüm Vücut anlık veya Kişisel Maruziyet (Dozimetrik) Titreşim ölçümü  iş sağlığı ve güvenliği  kanununa bağlı olan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını öngörmek maksadı ile titreşim ölçümü yapılır. Unisert olarak TS EN ISO 5349-2 , TS EN ISO 5349-1 ve 2 , TS EN 1032+A1:2011 , TS ISO 2631-1  standartlarına  göre bu ölçümü yapmaktayız Çıkan sonuçlar Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Eylem Değerlerine göre değerlendirilip  raporlandırmaktayız.