TOZ ÖLÇÜMÜ

Ortam veya Kişisel maruziyet (Dozimetrik) toz ölçümü iş sağlığı ve güvenliği kanununa bağlı olan Tozla Mücadele yönetmeliği kapsamında değerlendirilen işlerde toz ile ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği yönünden ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak amacı ile iş yerleri ve fabrikaların yaptırması zorunlu olduğu analizdir. Unisert Ortam veya Kişisel maruziyet (Dozimetrik) toz ölçümünü MDHS 14/3 standardına göre yapmaktayız.

Toz Ölçümü analizi garavimetrik yöntemle yapılır. İş yeri ve fabrikalarda toz ölçümü sonucunda çıkan değerler ZAOD/TWA birimlerine göre işyerlerinde değerlendirilir.İşyerlerinde Toz yoğunluğu belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri üstünde olan bölümlerinde üretime yönelik olarak çalışma yapılamaz. Bu bölümlerde toz oluşumunun önlenmesi, tozun çalışma ortamına yayılmadan tozun kaynağından lokal emiş sistemiyle alınması veya tozun bastırılması gibi diğer yöntemler ile toz yoğunluğunun maruziyet sınır değerlerin altına düşürülme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar sonucunda toz ölçümü yenilenir ve toz yoğunluğunun uyulması gereken değerde olduğu veya altına düştüğü tespit edildiğinde çalışma izni verilir. Bu değerlendirmlerin yapılması için ortam tozunun analizi yapılıp Unisert tarafından raporlanır.